Skriv populärvetenskapligt – hur då?

Det finns olika definitioner av populärvetenskaplig text. Men ett grundläggande krav är att texten ska vara begriplig för fler än experterna. Boken Skriv Populärvetenskapligt ger vägledning om definitionen, där läsaren… Läs mer »

Kvalitetssäkra dina texter i olika kanaler

Säkra att dina texter är målgruppsanpassade, begripliga och sökbara. Ta hjälp av Skriv Populärvetenskapligt för kvalitetsgranskning av texter för olika målgrupper, i olika kanaler och i olika genrer. Kvalitetsgranskningen bygger… Läs mer »