Skräddarsydda skrivkurser och kvalificerad redaktörshjälp

Ta hjälp av etablerade metoder för att skriva effektivt och begripligt.  Våra skrivkurser kombinerar teori och praktik – och bygger på lång erfarenhet. Vi gör skräddarsydda utbildningar eller föreläsningar. Myndigheter, företag och högskolor finns bland våra kunder. Vi arbetar också som redaktörer och skribenter,  kontakta oss gärna.

Vässa ingressen med enkla metoder

En effektiv ingress gör att mottagaren vill läsa vidare. Lyft fram det som är mest intressant för läsaren och skriv begripligt. Det finns många andra knep för att vässa ingressen. Ta hjälp av våra sju råd för bättre ingresser.

Skriv populärvetenskapligt – hur då?

Det finns olika definitioner av populärvetenskaplig text. Men ett grundläggande krav är att texten ska vara begriplig för fler än experterna. Boken Skriv Populärvetenskapligt ger vägledning om definitionen, där läsaren… Läs mer »

Kvalitetssäkra dina texter i olika kanaler

Säkra att din texter är målgruppsanpassade, begripliga och sökbara. Skriv Populärvetenskapligt erbjuder en ny tjänst: kvalitetsgranskning av texter för olika målgrupper, i olika kanaler och i olika genrer. Kvalitetsgranskningen bygger på en analys av 10-20 exempeltexter från din organisations olika kanaler. Det innebär att ni får en bild av hur väl texterna funderar och samtidigt rekommendationer och checklistor för fortsatt arbete. Du väljer olika moduler beroende på era behov.

Skriv bättre – ta hjälp av att tänka i rätt genre

Nå fram bättre med dina texter genom att anpassa dem till genren. Olika genrer, som exempelvis blogg, nyhetstext eller rapport, innebär olika krav och olika förväntningar hos läsaren. Använd det som en hjälp när du skriver – läs våra enkla tumregler. Läs mer i boken Skriv populärvetenskapligt (Liber) av vetenskapsjournalisterna Birgita Klepke och Susanne Rydell.