Kunder

Susanne Rydell har lett utbildningar om att skriva populärvetenskapligt, att skriva för webben och att skriva klarspråk för många olika uppdragsgivare. Susanne arbetar också som journalist och kommunikationskonsult med uppdrag för bland annat tidningar och forskningsinstitut.

Åbo Akademi

Skrivkurser och workshops för forskare om att skriva populärvetenskapligt

Stockholms Stad

Skrivkurser om klarspråk, textbearbetning och målgruppsanpassning

Mittuniversitetet

Skrivkurs för forskare om att skriva populärvetenskapligt

Rise, Research Institutes of Sweden

Föreläsningar om skrivande och workshop

Folkuniversitetet

Skrivkurser – skriva för webb och intranät

Karolinska Institutet

Upphandlingsavtal nyhetsartiklar och pressmeddelanden från och med 2019

Poppius journalistskola

Kursledare för journalistutbildningar och utbildningar i klarspråk, debattartiklar, webbtext.

Södertörns högskola

Kurser i skriftlig framställning, bland annat om populärvetenskapliga texter, reportage och essäer.

SIS, Svenska Institutet för Standarder

Skrivuppdrag om hållbarhetsfrågor och kvalitetsutveckling.

Skolporten

Forskarintervjuer om pedagogisk forskning

Redaktörsuppdrag och skribentuppdrag

Redaktörsuppdrag och skribentuppdrag bland annat för patientföreningstidning och tidningar för medarbetare i vårdprofessioner.

Upplands Väsby kommun

Löpande kommunikationsuppdrag 2020

Företagsforskarskolan Reesbe i Gävle

Kurs om att skriva populärvetenskapligt, för doktorander

Härryda kommun

Kurser om klarspråk

Kommerskollegium

Föreläsningar om att skriva för webb och klarspråkskurser

Konjunkturinstitutet

Föreläsning och kurser om klarspråk

Göteborg stad

Klarspråksföreläsningar för stadens kommunikatörer, kurs om att skriva för webben för den centrala webbredaktionen

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Biblioteket

Kurs om att skriva för webben och för sociala medier

Nordicom i Göteborg

Heldagskurs om att skriva för webben för Nordicom, ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet.

SJ

Kurser om att skriva begripligt och webbanpassat

Uppsala universitet

Föreläsning för forskningskommunikatörer.