Kunder

Susanne Rydell har lett utbildningar om att skriva populärvetenskapligt, att skriva för webben och att skriva klarspråk för många olika uppdragsgivare. Susanne arbetar också som journalist och kommunikationskonsult med uppdrag för bland annat tidningar och forskningsinstitut.

Åbo Akademi

Skrivkurser och workshops för forskare

Folkuniversitetet

Skrivkurser – skriva för webb och intranät

SIS, Svenska Institutet för Standarder

Skrivuppdrag om hållbarhetsfrågor och kvalitetsutveckling.

Redaktörsuppdrag och skribentuppdrag

Redaktörsuppdrag och skribentuppdrag bland annat för patientföreningstidning och tidningar för medarbetare i vårdprofessioner.

Karolinska Institutet

Upphandlingsavtal text fr o m 2019

Upplands Väsby kommun

Löpande kommunikationsuppdrag 2020

Företagsforskarskolan Reesbe i Gävle

Kurs om att skriva populärvetenskapligt, för doktorander

Härryda kommun

Kurser om klarspråk

Kommerskollegium

Föreläsningar om att skriva för webb och klarspråkskurser

Konjunkturinstitutet

Föreläsning och kurser om klarspråk

Göteborg stad

Klarspråksföreläsningar för stadens kommunikatörer, kurs om att skriva för webben för den centrala webbredaktionen

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Biblioteket

Kurs om att skriva för webben och för sociala medier

Nordicom i Göteborg

Heldagskurs om att skriva för webben för Nordicom, ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet.

Rise, Research Institutes of Sweden

Föreläsningar om skrivande och workshop

SJ

Kurser om att skriva begripligt och webbanpassat

Södertörns högskola

Kurser i skriftlig framställning, bland annat om populärvetenskapliga texter, reportage och essäer.

Poppius journalistskola

Journalistutbildningar och utbildningar i klarspråk, debattartiklar, webbtext.

Uppsala universitet

Föreläsning för forskningskommunikatörer.