Skriv bättre – ta hjälp av att tänka i rätt genre

Nå fram bättre med dina texter genom att anpassa dem till genren. Olika genrer, som exempelvis blogg, nyhetstext eller rapport, innebär olika krav och olika förväntningar hos läsaren. Använd det som en hjälp när du skriver – här är våra enkla tumregler:

Nyhetstext: Skriv det viktigaste först. Skriv raka och rappa meningar. Skriv sakligt och konkret.

Blogg: Skriv för en målgrupp som är intresserad av ämnet. Skriv personligt. Skriv ofta.

Rapport: Skriv en sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i innehållet. Skriv klarspråk. Skriv för översiktsläsning med hjälp av tydliga mellanrubriker och gärna punktlistor.

Debattartikel: Var aktuell, knyta an till något som pågår nu. Ha en tydlig tes. Använd både logiska och känslomässiga argument om det passar i sammanhanget.

Mer om olika genrer, exempel och råd finns i boken Skriv populärvetenskapligt (Liber). Du kan också lära dig mer på någon av våra kurser.