Vässa ingressen med enkla metoder

Lägg energi på att få till en bra ingress, alltså en inledning till texten. Ofta är texten i fetstil på webben eller i en artikel. Lyft fram det viktigaste, skriv rakt och välj en tydlig infallsvinkel.

Det finns olika typer av ingresser. En bra nyhets- eller faktaingress fokuserar på det viktigaste och fördjupar och följer upp det som sagts i rubriken. En bra reportageingress väcker läsarens nyfikenhet och känslor genom att till exempel plocka upp en oväntad eller spännande detalj.

Den klassiska ingressen till en fakta- eller nyhetstext följer upp och fördjupar innehållet i rubriken. Ofta besvarar en sådan ingress frågorna vad? och vem? Något händer. Någon gör något. Tycker något. Bevisar något. Vill något. Ibland svarar ingressen också på frågorna när? och hur? och varför?

En av flera metoder för att få till en rapp ingress är att tänka ”budskapet före källan”. Berätta nyheten först, därefter kommer källan. Här är ett exempel på metoden från webbplatsen arbetsmiljöforskning.se. De två första meningarna berättar om resultatet. Det faktum att resultatet bygger på 8 000 vetenskapliga artiklar kommer i ingressens tredje mening.

”En god arbetsmiljö bidrar till god sömn. Och omvänt orsakar stress, höga krav, dålig lön och orättvisor störd sömn. Det visar en genomgång av 8 000 vetenskapliga artiklar.”

Sju råd för bättre ingresser

  • Skriv det viktigaste först.
  • Välj en tydlig infallsvinkel och försök inte berätta allt i inledningen.
  • Skriv budskapet före källan. Berätta nyheten först, därefter kan du skriva vilken undersökning det är.
  • Skriv kort, en bra ingress bör inte vara längre än två–tre meningar som tillsammans omfattar högst 30–40 ord.
  • Skriv raka och enkla meningar.
  • Skriv aktiva meningar och använd gärna presens.
  • Variera meningarnas längd för att ge texten en behaglig rytm.