Skriv populärvetenskapligt – hur då?

Det finns olika definitioner av populärvetenskaplig text. Men ett grundläggande krav är att texten ska vara begriplig för fler än experterna. Boken Skriv Populärvetenskapligt ger vägledning om definitionen, där läsaren bland annat får hjälp att särskilja den populärvetenskapliga texten från den vetenskapliga. Här är några av skillnaderna. Läs mer i ett utdrag om boken på smakprov.se.

Vetenskaplig text Populärvetenskaplig text
1.Rubriken är oftast strikt saklig, även om olika traditioner förekommer inom olika ämnen. 1.Rubriken ska vara begriplig, fånga läsarens intresse och ge läsaren en förförståelse.
2.Texten har en strikt disposition. 2.Texten kan ha friare disposition, t ex berättande.
3.Målgruppen är kunnig inom ämnet. 3.Målgruppen är personer som inte är experter.
4.Texten förklarar inte facktermer. 4.Facktermer som måste finnas med förklaras.
5.Exempel kan användas bland annat för att argumentera för en tes eller illustrera en poäng. 5.Exempel kan användas för att förklara, konkretisera eller underhålla.