Skriv populärvetenskapligt – så här gör du

Skriv en text som är är begriplig för fler än experter – skriv populärvetenskapligt. Ta hjälp av råden om ingresser och rubriker som finns här, eller läs mer i boken Skriv Populärvetenskapligt. Ett stöd på vägen kan också vara att se vad som skiljer den populärvetenskapliga texten från den vetenskapliga. Här är några av skillnaderna. Läs mer i ett utdrag om boken på smakprov.se.

Vetenskaplig text Populärvetenskaplig text
1.Rubriken är oftast strikt saklig, även om olika traditioner förekommer inom olika ämnen. 1.Rubriken ska vara begriplig, fånga läsarens intresse och ge läsaren en förförståelse.
2.Texten har en strikt disposition. 2.Texten kan ha friare disposition, t ex berättande.
3.Målgruppen är kunnig inom ämnet. 3.Målgruppen är personer som inte är experter.
4.Texten förklarar inte facktermer. 4.Facktermer som måste finnas med förklaras.
5.Exempel kan användas bland annat för att argumentera för en tes eller illustrera en poäng. 5.Exempel kan användas för att förklara, konkretisera eller underhålla.