En bra rubrik – din väg till läsarens hjärta och hjärna

Rubriken avgör om din text blir läst eller inte. Texter ska ha en bra rubrik anpassad efter innehåll och sammanhang. Rubriken ska vara sann, det vill säga ge en en tydlig bild av vad texten handlar om.  Därför bör den vara så konkret som möjligt. En rubrik vinner också på att vara aktiv. Det enklaste sättet att få rubriken aktiv är att använda ett verb – i presens. Något händer. Någon gör något. Grunderna för en bra nyhetsrubrik kan sammanfattas med den enkla SKA-regeln:
  • Sann (i bemärkelsen ha täckning i texten)
  • Konkret (tala om vad texten handlar om)
  • Aktiv (gärna innehålla ett verb i presens)
Rubriker på webben Använd gärna du-tilltal, då säkrar du att rubriken är skriven ur läsarens perspektiv. Tänk på vilka sökord som är mest relevanta, försök få med åtminstone något i rubriken. Var tydlig, läsaren söker oftast specifik information och vill veta att hen har hamnat rätt. Rubriker som väcker känslor I sociala medier, exempelvis bloggtexter, och i reportagetexter är rubrikens funktion mer att väcka känslor och intresse. Satsa gärna på något oväntat, till exempel en kontrast, eller på något som ligger nära läsaren och väcker känslor.