Välj bland skräddarsydda och öppna skrivkurser

Birgita_Susanne_180320_04_7822hi_previewTa hjälp av etablerade metoder för att skriva effektivt och begripligt.  Våra skrivkurser kombinerar teori och praktik – och bygger på lång erfarenhet. Vi gör skräddarsydda utbildningar eller föreläsningar. Myndigheter, företag och högskolor finns bland våra kunder.
Vi arbetar också som redaktörer och skribenter,  kontakta oss gärna.

Skriv Populärvetenskapligt nu som talbok

Omslag-Skriv-populärvetenskapligt4Boken Skriv populärvetenskapligt som är skriven av Birgita Klepke och Susanne Rydell finns nu som talbok.  Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har gjort boken tillgänglig.
Mer information om talboken hittar du på www.legimus.se.

Krönikan: Skriv med läsaren i fokus

En forskare eller expert har ägnat många år – kanske decennier – åt sitt specialområde. Som journalist får jag i bästa fall en dag på mig för att läsa in ämnet, intervjua och skriva en artikel. I sämsta fall bara några timmar.
Läs Birgita Klepkes krönika om hur du gör om du vill skriva själv – för att nå fram till målgruppen.

Kvalitetssäkra dina texter i olika kanaler

Säkra att din texter är målgruppsanpassade, begripliga och sökbara. Skriv Populärvetenskapligt erbjuder en ny tjänst: kvalitetsgranskning av texter för olika målgrupper, i olika kanaler och i olika genrer.  Kvalitetsgranskningen bygger på en analys av 10-20 exempeltexter från din organisations olika kanaler. Det innebär att ni får en bild av hur väl texterna funderar och samtidigt rekommendationer och checklistor för fortsatt arbete. Du väljer olika moduler beroende på era behov. Läs mer om kvalitetssäkrade texter. 

David Unnersjö Jess: Vi som forskar måste berätta

forskargrandprix_3David Unnersjö Jess forskar om att göra njurar ”genomskinliga”. Med hjälp av kemikalier görs njurvävnad mer transparent, vilket innebär att vävnaden blir lättare att undersöka med ljusmikroskop. I vinterns Forskar Grand Prix gick han till final med sin presentation.
– Vi som forskar måste ställa upp och berätta, säger han. Läs hela intervjun