Välj bland skräddarsydda och öppna skrivkurser

Ta hjälp av etablerade metoder för att skriva effektivt och begripligt.  Våra öppna skrivkurser kombinerar teori och praktik – det ger verktyg som lyfter dina texter. Nästa kurs: Klarspråk för experter den 6 mars.  Vi gör också skräddarsydda utbildningar eller föreläsningar. Myndigheter, företag och högskolor finns bland de kunder som valt att anlita oss för skrivkurser om att skriva begripligt, webbanpassat och intresseväckande.

David Unnersjö Jess: Vi som forskar måste berätta

forskargrandprix_3David Unnersjö Jess forskar om att göra njurar ”genomskinliga”. Med hjälp av kemikalier görs njurvävnad mer transparent, vilket innebär att vävnaden blir lättare att undersöka med ljusmikroskop. I vinterns Forskar Grand Prix gick han till final med sin presentation.
– Vi som forskar måste ställa upp och berätta, säger han. Läs hela intervjun

Tre råd för dig som vill skriva klarspråk

Vill du skriva klarspråk? Utgå från läsarens behov. Här är några råd:
Skriv det viktigaste först. Hjälp läsaren att få överblick.
Skriv konkret. Varva gärna abstrakta resonemang med exempel.
Ge texten flyt och rytm. Variera meningarnas längd.

Pär Holmgren skriver klarspråk om klimatet

pärholmgren2Pär Holmgren, meteorolog, har skrivit böcker för både barn och vuxna.
– Man måste våga sticka ut hakan och våga stå för att man skriver populärvetenskapligt. Professorn, forskarkollegorna och den nyfikne tioåringen varken kan eller vill ta till sig samma information. Därför ska de inte heller ha samma text. Svårare än så är det inte, säger Pär Holmgren i en intervju i boken Skriv populärvetenskapligt. Läs intervjun.

Nå fram med ditt budskap – tre snabba råd

debattbild_webbVill du väcka opinion? Här är några snabba råd.
• Var aktuell – knyt ihop texten med ett aktuellt ämne eller skriv när ämnet är nytt eller tidsaktuellt, till exempel vid en viss årstid eller dag.
Ha en tydlig tes – läsarna ska inte behöva gissa vad du vill ska hända och varför ämnet är viktigt.
Skriv personligt – visa engagemang, konkretisera och använd gärna exempel för att underbygga din argumentation.

Skrivrådet: Våga gå utanför de upptrampade fårorna

ulf ellervik2Ulf Ellervik är professor i organisk kemi i Lund och författare till flera uppmärksammande populärvetenskapliga böcker. Det finns nästan alltid en bra historia om man tar några steg utanför de upptrampade fårorna, råder han. Ulf Ellervik är intervjuad i boken Skriv populärvetenskapligt. Läs intervjun. I våras var han också aktuell i TV-serien Grym kemi.

Åsa Nilsonne: Vänta inte på att du ska få tid

asanilsonne3Åsa Nilsonne är psykiater, medicine doktor och professor i medicinsk psykologi. Hon är också författare både till kriminalromaner och till fackböcker. Populärvetenskapliga författare måste våga sticka ut hakan, råder hon. Ett annat råd är att inte vänta tills du får tid – det får du aldrig. Använd de små stunder som finns till hands istället.
Åsa Nilsonne är intervjuad i boken Skriv populärvetenskapligt. Läs intervjun.