Kvalitetssäkra dina texter i olika kanaler

Säkra att dina texter är målgruppsanpassade, begripliga och sökbara. Ta hjälp av Skriv Populärvetenskapligt för kvalitetsgranskning av texter för olika målgrupper, i olika kanaler och i olika genrer.

Kvalitetsgranskningen bygger på en analys av 10-20 exempeltexter från din organisations olika kanaler. Det innebär att ni får en bild av hur väl texterna funderar och samtidigt rekommendationer och checklistor för fortsatt arbete. Du väljer olika moduler beroende på era behov.

Mejla oss på info@skrivpopulärvetenskapligt.se om du vill veta mer, ha offertförslag eller referenser.