Kurser

Välj rätt kanal, rätt genre och rätt innehåll. Då når du ut med ditt budskap. Det låter självklart. Men hur gör du i praktiken? På en skrivkurs får du verktyg för att skriva både begripligt och intresseväckande.  Här följer ett urval av populära kurser. 

SKRÄDDARSYDDA UPPDRAGSUTBILDNINGAR

Utveckla organisationen med hjälp av en skräddarsydd utbildning, anpassad till behoven på din arbetsplats. Kursen kan vara en heldag, två-tre halvdagar utspridda över en längre tid eller en kort och inspirerande föreläsning. Kurserna och föreläsningarna kan kompletteras med att deltagarna får möjlighet att lämna in egna texter och få personlig respons.  Kontakta Susanne Rydell, 070-328 16 40,  om du vill veta mer, eller mejla till info@skrivpopularvetenskapligt.

Föreläsning – Skriv fängslande & begripligt för en bred målgrupp

En föreläsning på 20-45 minuter ger en snabb överblick och nya insikter om vad som krävs för att skriva om ett komplext ämne för en bred målgrupp. Deltagarna får konkreta råd och användbara, handfasta metoder. Föreläsningen anpassas efter deltagarnas bakgrundskunskaper och de sammanhang där deltagarna ska skriva.

Kurs – Skriv fängslande & begripligt för en bred målgrupp

Kursen ger en överblick över de viktigaste metoderna för att skriva levande och begripligt. Deltagarna varvar teoretiska kurspass med praktiska övningar. Kursen kan läggas upp som en halvdags-  eller heldagskurs och även innehålla personlig återkoppling på texter.

Skriv på webben och i sociala medier

Texter för webben behöver uppfylla flera krav. Texterna ska fungera för skumläsning och vara sökbara. Här får deltagarna lära sig de viktigaste metoderna.

Nå ut med pressmeddelanden och skapa debatt

Pressmeddelanden och debattartiklar kan nå många läsare. Men de måste vara anpassade till genren och väcka intresse. Här får deltagarna lära sig hur texterna ska skrivas i praktiken.

Redigera och ge textrespons

Alla texter blir bättre om de bearbetas. Här lär sig deltagarna de viktigaste metoderna för att redigera andras texter och ge återkoppling som hjälper skribenten att komma vidare.

Utveckla er vidare med specialanpassad kurs

En kurs kan innehålla flera olika specialområden. Identifiera de områden som ni behöver utveckla så kan kursen anpassas efter de behoven.