Skriv populärvetenskapligt – handbok för skribenter

Boken Skriv populärvetenskapligt är utgiven på Liber förlag. Läs utdrag ur recensionerna här nedanför eller få ett smakprov.

Citerat ur Kemivärlden Biotech Kemisk tidskrift  ”Boken av Klepke och Rydell ger forskare, experter och forskningskommunikatörer nödvändiga verktyg för att skriva begripligt och intresseväckande. {…} Skriv populärvetenskapligt bör finnas och läsas på alla universitetsinstitutioner!”

Citerat från Sveriges Kommunikatörer Boken är konkret och kärnfull, precis som den uppmanar läsaren att skriva sina texter. Den riktar sig till forskare, experter och forskningskommunikatörer, men kan med fördel läsas av alla som vill bli bättre på att skriva begripliga och intressanta texter.”

Citerat ur Karolinska Institutets tidning  KI-bladet ”Vill du nå fram till fler än experterna på ditt område? Då kan tipsen i Skriv Populärvetenskapligt, Liber, av Birgita Klepke och Susanne Rydell komma till nytta. I boken ger de konkret handledning på en grundläggande nivå om olika metoder och intervjuar bland annat Ki-professorn och författaren Åsa Nilsonne. `Det har blivit tydligt att populärvetenskap inte är en uppgift för misslyckade forskare utan en uppgift för spetsforskare´, säger hon i boken.”

Citerat ur Språkrådets nyhetsbrev Klarspråk. Bulletin från Språkrådet (pdf)
”Boken Skriv populärvetenskapligt (Liber 2014) är en handbok i att skriva populärvetenskapliga texter. Birgita Klepke och Susanne Rydell sammanfattar de viktigaste språkliga metoderna för att skriva om vetenskap för en bred målgrupp. En rad forskare, författare och redaktörer deltar i boken och berättar hur de gör för att väcka intresse och engagemang.”

Citerat ur tidningen Språkbruk (ges ut av Institutet för inhemska språk i Finland)
”Namnet till trots kan boken med fördel användas av författare till alla sorts texter. En stor del av tipsen gäller lika väl skrivande i allmänhet som just populärvetenskapligt skrivande. {…}Den kan med fördel sättas i handen på alla som har i uppgift att producera texter.”

Citerat från tidningen Naturvetaren nr 5/2014 Boken ger praktiska tips, till exempel om målgrupper, vinkel, rubriker, hur man gör en bra intervju och hur man skriver så att läsaren förstår och fångas av texten.”

Citerat från webbplatsen Arbetsmiljöforskning.se ”matnyttiga tips om att skriva begripligt och göra texten levande”.

Citerat från bloggen Intergraphia.se ”Boken heter Skriv populärvetenskapligt och tar ett rejält grepp om hur man skriver lättlästa och lockande populärvetenskapliga artiklar. Den ger också en intressant inblick i olika skrivknep och texttyper som kan vara bra att känna till. Allt från rapporter till pressmeddelanden, reportage, intervjuer och webbtexter har fått ett eget kapitel. Så även om du inte skriver populärvetenskapliga texter kan du ändå få många fina skrivtips och råd. {…} Författarna till boken Skriv populärvetenskapligt lever precis som de lär – alla kapitel är extremt välskrivna och mycket lätta att ta till sig. Konkreta skrivtips och strategier varvas med intressanta intervjuer med journalister, författare och forskare. Under läsningen blev det en hel del aha-känslor och jag är säker på att jag får god nytta av tipsen även i andra sammanhang – inte minst här på bloggen. Därför kan jag varmt rekommendera: Skriv populärvetenskapligt av Birgita Klepke och Susanne Rydell”

 

Tidigare böcker och skrifter

  • Webb för unga – en handbok om att skriva webbtexter för den nya generationen av webbanvändare. Utgiven av Jure förlag. Författare är Susanne Rydell i samarbete med Maria Sundin,språkkonsult.