Kurser

Välj rätt kanal, rätt genre och rätt innehåll. Då når du ut med ditt budskap. Det låter självklart. Men hur gör du i praktiken? På våra skrivkurser får du verktygen. Vi – Birgita Klepke och Susanne Rydell – är vetenskapsjournalister och har skrivit boken Skriv populärvetenskapligt. Vi har lett webbkurser, skrivkurser och klarspråkskurser i mer än 15 år. Kunderna är myndigheter, företag och högskolor. Här följer ett urval av populära kurser.

 

Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Utveckla organisationen med hjälp av en skräddarsydd utbildning, anpassad till behoven på din arbetsplats. Kursen kan vara en heldag, två-tre halvdagar utspridda över en längre tid eller en kort och inspirerande föreläsning. Kurserna och föreläsningarna kan kompletteras med att deltagarna får möjlighet att lämna in egna texter och få personlig respons.  Kontakta Birgita Klepke,  070-915 39 63, eller Susanne Rydell, 070-328 16 40,  om du vill veta mer, eller mejla till info@skrivpopularvetenskapligt.

point  Föreläsning – Skriv fängslande & begripligt för en bred målgrupp

En föreläsning på 20-45 minuter ger en snabb överblick och nya insikter om vad som krävs för att skriva om ett komplext ämne för en bred målgrupp. Deltagarna får konkreta råd och användbara, handfasta metoder. Föreläsningen anpassas efter deltagarnas bakgrundskunskaper och de sammanhang där deltagarna ska skriva.

point Kurs – Skriv fängslande & begripligt för en bred målgrupp

Kursen ger en överblick över de viktigaste metoderna för att skriva levande och begripligt. Deltagarna varvar teoretiska kurspass med praktiska övningar. Kursen kan läggas upp som en halvdags-  eller heldagskurs och även innehålla personlig återkoppling på texter.

point  Skriv på webben och i sociala medier

Texter för webben behöver uppfylla flera krav. Texterna ska fungera för skumläsning och vara sökbara. Här får deltagarna lära sig de viktigaste metoderna.

point  Nå ut med pressmeddelanden och skapa debatt

Pressmeddelanden och debattartiklar kan nå många läsare. Men de måste vara anpassade till genren och väcka intresse. Här får deltagarna lära sig hur texterna ska skrivas i praktiken.

point  Redigera och ge textrespons

Alla texter blir bättre om de bearbetas. Här lär sig deltagarna de viktigaste metoderna för att redigera andras texter och ge återkoppling som hjälper skribenten att komma vidare.

point  Utveckla er vidare med specialanpassad kurs

En kurs kan innehålla flera olika specialområden. Identifiera de områden som ni behöver utveckla så kan kursen anpassas efter de behoven.

Öppna kurser

point  Skriv Fängslande & Begripligt
Kursen Fängslande & Begripligt lär dig att skriva populärvetenskapligt, och se vad som skiljer sig från den vetenskapliga texten. Du lär dig de viktigaste metoderna för att skriva mottagaranpassat, levande och begripligt. Kursledare är Birgita Klepke och Susanne Rydell, journalister och författare till boken Skriv populärvetenskapligt. Se kommande datum  i kalendariet.

pointKlarspråk för experter
Kursen Klarspråk för experter utgår från språklagen och lär dig de viktigaste metoderna för att skriva begripligt. Du lär dig vilka språkliga metoder som gör att texter blir lättare att förstå. Du får också en överblick över hur du skriver mottagaranpassat och modernt. Kursledare är Birgita Klepke och Susanne Rydell, journalister och författare till boken Skriv populärvetenskapligt. Se kommande datum i kalendariet.