Citerat

Här är några axplock från kursutvärderingarna från deltagarna på de tidigare kurserna om att skriva populärvetenskapligt: Du kan också läsa recensioner av boken Skriv Populärvetenskapligt.

”Kursen fick mig att fundera på frågor som jag jobbar med varje dag. En liten nytändning.”

”Kanonbra. Bra med interaktion mellan kursledning och deltagare.”

”Bra intresseväckande, trevligt tilltal och go stämning.”

”Mycket bra. Ni är väl förberedda och det märks att ni har gedigen kunskap och erfarenhet.”

”Inlevelse och engagemang. Djup. Bra samspel med deltagarna.”

”Bra storlek på gruppen och variation på deltagarnas bakgrund.”

”Konkret och tydligt med många bra exempel. Viktiga påminnelser.”

”Genom att kursledningen lyfte fram exempel från deltagarnas arbetssituation blev det lätt att ta till sig och ta med sig tillbaka till organisationen.”