Kunder

Birgita Klepke och Susanne Rydell har lett hundratals kurser om att skriva populärvetenskapligt, att skriva för webben och att skriva klarspråk. Våra kunder arbetar inom olika områden. Här är några av dem som anlitat oss. 

 

Arbetsmiljöforskning.se

Redaktionellt stöd, planering och populärvetenskapliga skrivuppdrag

CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning

Skrivkurs för forskare och andra medarbetare

Göteborg stad

Klarspråksföreläsningar för stadens kommunikatörer, kurs om att skriva för webben för den centrala webbredaktionen

Hyresgästföreningen, riksförbundet

Kurs om att skriva för webben

Hälsohögskolan i Jönköping

Kurs om att skriva populärvetenskapligt, för doktorander

Härryda kommun

Kurser om klarspråk

IKEM, innovations- och kemiindustrierna

Skrivkurser  och textcoachning

Inera (koordinerar och utvecklar landstingens e-hälsoarbete)

Föreläsningar och kurser

Kommerskollegium

Föreläsningar om att skriva för webb och klarspråkskurser

Konjunkturinstitutet

Föreläsning och kurser om klarspråk

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Biblioteket

Kurs om att skriva för webben och för sociala medier

Marknadsföreningen i Stockholm

Öppna kurser om att skriva för webben

Nordicom i Göteborg

Heldagskurs om att skriva för webben för Nordicom, ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet.

Parkinsonförbundet

Kurser om att skriva för webben, redaktörsarbete tidningen ParkinsonJournalen.

Pensionsmyndigheten

Kurser om att skriva klarspråk på webben.

Region Östergötland, Arbets- och miljömedicin

Skrivkurs: Skriv populärvetenskapligt och klarspråk för experter.

Rise, Research Institutes of Sweden

Föreläsning och workshop

Rymdstyrelsen

Föreläsning: Skriv populärvetenskapligt och klarspråk på webben.

SEB Pension & Försäkring

Textcoachning.

Sigtuna kommun

Kurser om klarspråk.

SIS

Skrivuppdrag om miljö-, kvalitets- och andra ledningssystem.

SISP, Swedish Incubators & Science Parks

Inspirationsföreläsning för kommunikatörsnätverk.

SJ

Kurser om att skriva begripligt och webbanpassat

Skansen

Kurser om att skriva levande och begripligt

 Studieförbundet Folkuniversitet

Skrivkurser – skriva för webb och intranät

Suntliv.nu

Redaktionella idéer, forskarintervjuer och populärvetenskapliga texter om arbetsmiljö inom offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Återkommande manusgranskning och textrespons samt popularisering av rapporter om ämnen som hållbar utveckling, buller och kommunal revision. Utbildning och föreläsningar.

Södertörns högskola

Under åren 2007-2012 återkommande kurser i skriftlig framställning, bland annat om populärvetenskapliga texter, reportage och essäer.

Tekniska museet

Kurser om att skriva för webben

Tidningen Dialäsen

Workshops med redaktionen om rubriker, ingresser och texter i den populärvetenskapliga tidningen. Skrivuppdrag.

Tillväxtverket

Återkommande uppdrag att levandegöra och popularisera komplexa ämnen inom näringslivsutveckling och tillväxt. Ofta med utgångpunkt i EU:s regionala strukturfonder.

Uppsala universitet

Föreläsning för forskningskommunikatörer.

Vetenskapsfestivalen Göteborg

Inspirationsföreläsning för forskare och kommunikatörer.

VTI,  Statens väg- och transportforskningsinstitut

Heldagskurs för forskare om att skriva begripligt, med fokus på rapporter.

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening

Kurs om att skriva begripligt med fokus på rapporter och remisser.