Sju skrivråd för att skriva populärvetenskapligt

Anpassa till mottagaren, våga lämna gråskalan och koppla gärna innehållet till en aktuell fråga. Det är några råd för att skriva populärvetenskapligt. Här är listan med sju skrivråd som hjälper dig på vägen.

  • Utgå från läsarnas bakgrundskunskaper och fundera över vad i ditt material som är av allmänt intresset.
  • Ägna tid åt att hitta en lockande ingång och bra berättelse.
  • Våga lämna gråskalan och dra egna slutsatser.
  • Avgränsa innehållet och välj en tydlig infallsvinkel. En populärvetenskaplig text kan inte vara lika allomfattande och exakt som en vetenskaplig text.
  • Betona textens nytta för läsaren.
  • Koppla gärna innehållet till något som läsaren känner igen som till exempel en aktuell samhällsdebatt.
  • Fundera över vilka facktermer du måste använda. Välj bort de som inte behöver vara med, förklara de termer som ska vara med. 

    

   Fler råd och praktisk övning får du på våra kurser.