Säkra rätt ton och rätt innehåll i dina texter

Säkra att dina texter är målgruppsanpassade, begripliga och sökbara. Skriv Populärvetenskapligt erbjuder en ny tjänst: kvalitetsgranskning av texter för olika målgrupper, i olika kanaler och i olika genrer.

Kvalitetsgranskningen bygger på en analys av 10-20 exempeltexter från din organisations olika kanaler. Det innebär att ni får en bild av hur väl texterna funderar och samtidigt rekommendationer och checklistor för fortsatt arbete. Du väljer olika moduler beroende på era behov.

Mejla oss på info@skrivpopulärvetenskapligt.se eller ring Susanne Rydell 070-328 16 40 eller Birgita Klepke 070-915 39 63 om du vill veta mer, ha offertförslag eller referenser.