Region Östergötland satsar på forskningskommunikation

Tidningsartiklar, debattinlägg och en egen blogg. Det finns många sätt att nå ut med expertkunskap. I början av förra året startade Arbets- och miljömedicin i Linköping en Arbets- och miljömedicinblogg för att nå nya målgrupper. Sedan starten 2015 har de haft över 31 600 unika besökare.

CharlotteWåhlinergonomi2

Charlotte Wåhlin (t.h. på bilden) är ergonom och en av fem experter som skriver på bloggen.

– Kunskap riskerar att inte komma till nytta om vi beskriver forskning på ett sätt som inte väcker intresse. Om vi istället knäcker koden för att skriva populärvetenskapligt ökar våra möjligheter att nå ut och beröra – och på sikt förebygga ohälsa, säger hon.
Förutom Charlotte Wåhlin består bloggteamet i Linköping av yrkes- och miljöhygienikern Bengt Ståhlbom, läkaren Charlotta Wigander, psykologen Stefan Blomberg och biologen Ingela Helmfrid.

Rivstart för bloggteamet
Bloggen ingick i en större satsning från Hälsopotten, Region Östergötland, som avsatte 275 000 kronor för att under ett år utveckla nya strategier för att sprida kunskap. I förlängningen är syftet att förbättra människors arbetsrelaterade hälsa, särskilt hos utsatta grupper i befolkningen. För att lyckas med det måste man nå ut till allmänheten och som bonus hoppas bloggarna få idéer om nya områden att studera. Sedan starten har de tillsammans skrivit 98 inlägg som har lockat över 150 kommentarer. Vid starten skrev teamet om arbetsmiljöfrågor men efter hand har även miljömedicinska frågor lyfts fram

Samarbete och ”kommunikativ verktygslåda”
Genom projektet har forskarna upptäckt värdet av att samarbeta med kommunikatörer. Bland annat har de insett värdet av en bra kommunikationsplan för att forskningen ska nå ut och komma till nytta.

– Som forskare står vi oss slätt ensamma, säger Charlotte Wåhlin och berättar att hon har skaffat sig en ”kommunikativ verktygslåda”.

– Den innehåller bland anat metoder som guidar mig i hur jag kan skriva begripligt och anpassat till sammanhanget. Förutom att nå ut och beröra ökar det också möjligheten nå andra professioner. Projektet hade från början en egen kommunikationsplan och cirka 15 personer från Arbets- och miljömedicin har gått en gemensam utbildning i konsten att kommunicera forskning. Några har även gått en kurs i storytelling.

Film och podcast
Ett annat uppdrag i projektet var att föra dialog om arbetsmiljö i olika nätverk och med nya samarbetspartners. I samverkan med en filmproducent och en journalist har Charlotte Wåhlin och Annica Öhrn producerat kortfilmen Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö. Tanken är att den ska inspirera andra att arbeta med frågor som rör patientsäkerhet och arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen. Filmen har våren 2016 haft 2480 unika visningar på youtube.

– Utöver detta har vi gjort podcast kring några inlägg på bloggen och det vill vi gärna utveckla, säger Charlotte Wåhlin.

Vinnare av miljöpris 2015
Arbets- och miljömedicin i Linköping vann också Region Östergötlands miljöpris 2015 med motiveringen: ”Med fokus på att öka kunskapen hos medarbetare och medborgare har Arbets- och miljömedicin, med bloggen som plattform, på ett inspirerande sätt lyckats synliggöra och skapa diskussion kring viktiga miljöfrågor”.

Efter projektåret ska bloggen fortsätta att drivas som en del i det ordinarie arbetet. Det finns också möjligheter för fler medarbetare på enheten att skriva blogginlägg och gästbloggare bjuds in.

– Vi kommer att utvärdera bloggen så att vi kan utveckla den utifrån behov och önskemål som finns. Som forskare blir jag nyfiken att fördjupa mig i området ”science communication”, säger Charlotte Wåhlin som kommer att fortsätta samarbetet med journalister, kommunikatörer och andra forskare som är intresserad av området. Läs bloggen.

Så skapas god forskningskommunikation

  • Skriv begripliga texter som är anpassade till målgrupp och sammanhang.
  • Skapa intresse genom att berätta om exempel som berör.
  • Sök stöd av närmaste chefen.
  • Sök stöd i den egna organisationen.
  • Våga gå utanför bekvämlighetszonen och sök samarbete med andra professioner.

 

Källa: Charlotte Wåhlin och bloggteamet vid Arbets- och miljömedicin i Linköping.

 

 

 

One thought on “Region Östergötland satsar på forskningskommunikation

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *