Nå fram bättre med dina texter genom att anpassa dem till genren. Olika genrer, som exempelvis blogg, nyhetstext eller rapport, innebär olika krav och olika förväntningar hos läsaren. Använd det som en hjälp när du skriver – läs våra enkla tumregler. Läs mer i boken Skriv populärvetenskapligt (Liber) av vetenskapsjournalisterna Birgita Klepke och Susanne Rydell.