Anpassa texten till mottagaren, våga lämna gråskalan och koppla gärna innehållet till en aktuell fråga. Det är några råd för att skriva populärvetenskapligt. Läs listan med sju skrivråd för som hjälper dig på vägen.