Regina4Begripligt språk, kortare texter och gemensamma textmallar. Det var några av ambitionerna med Västra Götalandsregionens projekt Lättlästa handlingar. Arbetet belönades med årets Klarspråskristall.
– Klarspråk handlar om demokrati, tillgänglighet och effektivitet och grundtanken var att så många som möjligt ska förstå innehållet utan specialkunskaper, säger Regina Andersson, kommunikatörIntervju.